Edki1325
新婚同學
您認識Edki1325嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Edki1325的最新動態。
把Edki1325加為好友

  • 心情記錄
  • BLOG
  • 相簿
  • 話題
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • INBOX好似有問題, 個幾月問左好多野一個訊息都無嘅 ( 5個 回覆)
  • 好趕好趕,咩都未決定, 倒數5個月 ( 7個 回覆)
Edki1325

http://wow.esdlife.com/space.php?uid=116918

已有 2483 人次訪問, 60個積分

同心情 INBOX好似有問題, 個幾月問左好多野一個訊息都無嘅 (回覆)

新婚檔案

我們的大喜日子 : 17/08/2017

全部 相簿

全部 BLOG