Buko915
靚太CLUB會員
您認識Buko915嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Buko915的最新動態。
把Buko915加為好友

 • BLOG
 • 相簿
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案
Buko915

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=101406

已有 3580 人次訪問, 59個積分

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-03-10

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-03-10

全部 相簿

全部 BLOG

 • first time 試婚紗

  其實自己住港島區,之前見到係婚享會有同學仔係銅鑼灣試婚紗,即刻查詢同book左試.呢間可以免費任試30分鐘,因為第一次試點都驚要收試衫費,又驚俾人局租,但係老闆co

  閱讀全文 | 06-07-2016 23:23 | 73人評論

 • 尖沙咀百利租婚紗晚裝邊間好?

  尋日同男朋友去左尖沙咀百利睇婚紗,雖然下年3月先big day,但係已經不停搵婚紗睇下邊間好?因為自己要求唔係好高,而且諗住方便可以一次過係百利租還?有無b2b可以介

  閱讀全文 | 03-30-2016 00:06 | 15人評論