wawa0901
入學申請核實中
您認識wawa0901嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道wawa0901的最新動態。
把wawa0901加為好友

  • BLOG
  • 新婚檔案
wawa0901

https://wow.esdlife.com/kikolala

已有 790 人次訪問, 25個積分

  • 性別:
  • 生日:9月
  • 感情狀況:

全部 BLOG

  • BIG DAY NICE NICE 攝影

    因為之前已JOIN既BIG DAY公司出現左問題 所以係WEDDING前2個月先搵BIG DAY攝影 好彩係朋友介紹之下搵到間好好既公司 老闆娘又好細心咁幫我處理我冇諗到既問題

    閱讀全文 | 12-09-2016 02:01 | 3人評論

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0

所有留言 留言板