Cheungkobe21
靚太CLUB會員
您認識Cheungkobe21嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Cheungkobe21的最新動態。
把Cheungkobe21加為好友

  • BLOG
  • 相簿
  • 靚太檔案
  • 新婚檔案
Cheungkobe21

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=105599

已有 1371 人次訪問, 30個積分

靚太檔案

我的結婚日期 : 2016-10-31

新婚檔案

我們的大喜日子 : 31/10/2016

全部 相簿

全部 BLOG

  • 著住褂迎賓????

    請問咁多位~因我同未婚夫諗住細搞~ 慶好雙方家長都好開通~ 可以淨係俾我地搞夜晚~同啲親朋戚友食餐飯就ok(擺8-9圍)~ 但因為我好想著褂同會“針”茶~所以我迎賓

    閱讀全文 | 07-09-2016 22:03 | 20人評論