FatMui036
靚太CLUB會員
您認識FatMui036嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道FatMui036的最新動態。
把FatMui036加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 呢排得閒少少可以寫返D BLOG~ 對於PM,如果冇禮貌/Send左3次pm都冇覆返一句既 我都會自己過瀘哂架 =) ( 9個 回覆)
FatMui036

https://wow.esdlife.com/FatMui036

已有 54017 人次訪問, 676個積分

已有 1 篇婚享同學會貼堂好Blog

同心情 呢排得閒少少可以寫返D BLOG~ 對於PM,如果冇禮貌/Send左3次pm都冇覆返一句既 我都會自己過瀘哂架 =) (回覆)
 • 感情狀況:
 • 尋找對象:
 • 自我介紹:
  Close your eyes and think of something happy =)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2018-02-07

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2018-02-07

全部 相簿

全部 BLOG

小圈子