Angelxiao
靚太CLUB會員
您認識Angelxiao嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Angelxiao的最新動態。
把Angelxiao加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 分享
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 求推介價錢平又改得好既改衫鋪頭, THANKS ( 4個 回覆)

全部 分享

 • 分享了一篇BLOG
  婚宴司儀一問
  Angelxiao
  大家好,小妹會係明年年尾係煌府擺晚宴,我考慮緊要唔要請司儀好,因為煌府果度有話會有職員幫手,佢叫我地穩啲朋友再一起幫下手就得,不過我地身邊既朋友都無適
Angelxiao

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=106601

已有 10008 人次訪問, 557個積分

同心情 求推介價錢平又改得好既改衫鋪頭, THANKS (回覆)
 • 感情狀況:
 • 尋找對象:
 • 自我介紹:
  Waiting wedding day

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-12-29

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-12-29

全部 相簿

全部 BLOG

小圈子

所有留言 留言板

 • YAN1210 2017-01-17 20:21
  Hi!
  想問你星期六係咪去左more shine影?影成點牙?流程係點架?