Maggiewingyi
靚太CLUB會員
您認識Maggiewingyi嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Maggiewingyi的最新動態。
把Maggiewingyi加為好友

  • 心情記錄
  • 相簿
  • 靚太檔案
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 有無17年9月既group可以加入?依家加入會唔會太遲😅 ( 7個 回覆)
  • 距離Big Day仲有7個月⋯ 請問大家有無訂做姊妹裙既鋪頭介紹? 當然最好又平又靚啦🤗 ( 14個 回覆)
Maggiewingyi

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=110406

已有 658 人次訪問, 37個積分

有無17年9月既group可以加入?依家加入會唔會太遲? (回覆)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-09-27

新婚檔案

我們的大喜日子 : 27/09/2017

全部 相簿