Racheltam
新婚同學
您認識Racheltam嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Racheltam的最新動態。
把Racheltam加為好友

  • 心情記錄
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 真係好難選擇完美既場地呀! 睇左勁多場地產生最後兩強 1. Megabox 御苑皇宴 👍🏼價錢吸引,多野送,九龍區,樓底高,可包場 👎🏼但舞台環境都一般無乜特別 2.石門彩福 👍🏼菜單比御苑更平,新場,有靚靚空中花園,舞台環境都靚 👎🏼對親友來說地點遠,同埋28至30圍都未必有得包場,要間場做晚市or 同人share個場地 點揀好呢?各位姊妹俾d意見丫😭😭😭 ( 6個 回覆)
  • 想請問各位sis有無join過JUN6 wedding的經驗分享?想知服務好唔好?thanks🙂❤ ( 6個 回覆)
Racheltam

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=113360

已有 409 人次訪問, 109個積分

真係好難選擇完美既場地呀! 睇左勁多場地產生最後兩強 1. Megabox 御苑皇宴 ??價錢吸引,多野送,九龍區,樓底高,可包場 ??但舞台環境都一般無乜特別 2.石門彩福 ??菜單比御苑更平,新場,有靚靚空中花園,舞台環境都靚 ??對親友來說地點遠,同埋28至30圍都未必有得包場,要間場做晚市or 同人share個場地 點揀好呢?各位姊妹俾d意見丫??? (回覆)