Tsuki
人氣同學
您認識Tsuki嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Tsuki的最新動態。
把Tsuki加為好友

 • BLOG
 • 相簿
 • 話題
 • ?啣?瑼?

全部 話題

Tsuki

https://wow.esdlife.com/tsuki

已有 32026 人次訪問, 677個積分

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2018-09-25

全部 相簿

全部 BLOG

 • 淘家品2

      組合架依個架啱啱好放到電視櫃側邊的空位,可以自由組合高度同層板,搬屋帶走都方便。 叠椅 - 唔洗人仔$20/張,我連埋其他淘寶集運送到屋企,好

  閱讀全文 | 5日前 | 29人評論

 • PW 準備及小道具(多字)

  順利完成3輯PW同1輯情侶相,我己經收齊PW相同成品,最初無諗過由1輯變咗做3輯,多謝其他B2B介紹我價錢合宜又影得好的PW。今次講下我準備的過程同小道具。 婚攝

  閱讀全文 | 13日前 | 37人評論

 • 淘褂飾、夾耳環、頭紗

  諗好黑色晚裝的髮形後,但未同Mua夾邊個髮型用鮮花,所以我買咗紫色/藍色耳環先。我今次買夾耳款的耳環。       依間主要係永生花款式

  閱讀全文 | 15日前 | 41人評論

 • 倒數5個月

  To Do List 男家佈置 1. 囍字窗口貼 2. 囍字門口貼 3. 門口對聯 女家佈置 1. 囍字窗口貼 2. 囍字門口貼 3. 門口對聯 4. 攔門花球 5. 出

  閱讀全文 | 26日前 | 16人評論

 • 情侶相 + 毛孩子 + 民族風 + Boudoir

  雖然我已經影咗3輯PW,但唯一美中不足就係無帶兩個毛孩子(一兔一天竺鼠)一齊影,另外見到其他B2B的Boudoir影得好靚,搞到我又心郁郁影一輯,所以搵下有無可

  閱讀全文 | 28日前 | 29人評論

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0