Ykkbaby
您認識Ykkbaby嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Ykkbaby的最新動態。
把Ykkbaby加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 我想問Hong Destiny 影big day o ng ok?我見佢地pre wedding 好靚,但吾知big day 影成點 ( 2個 回覆)
 • 12月結婚,依家先想訂甜點,例如cup cake ,donut,放係candy corner到,發現原來有些店已滿吾接單,請問你地有冇推介? ( 4個 回覆)
 • 點解我剛剛想寫blog,們加吾到相? ( 1個 回覆)
 • 千禧新世界香港酒店定嘉里酒店出門房好? ( 10個 回覆)
 • 大家推介邊間婚紗店? ( 11個 回覆)
Ykkbaby

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=133544

已有 5083 人次訪問, 483個積分

我想問Hong Destiny 影big day o ng ok?我見佢地pre wedding 好靚,但吾知big day 影成點 (回覆)

新婚檔案

我們的大喜日子 : 30/12/2018

全部 相簿

全部 BLOG

 • 婚禮加分位:CANDY CORNER 器皿

  本身已經打算係婚禮整CANDY CORNER,但又吾想只整糖果,所以我一早訂左CUPCAKE, DONUTS 同埋曲奇,但問題黎啦!用咩可以擺得佢地靚靚地呢! 小妹揾左好耐,終於係香港

  閱讀全文 | 01-08-2019 00:24 | 16人評論

 • 香港小清新PW--攝影師篇

  小妹之前係五月影左一輯PW,但香港五月的天氣實在太熱了,陽光都很猛,小妹很怕陽光,眼睛睜吾大,表情同相片效果都吾太滿意,所以奉勸各位B2B吾好揀五月至八月影PW。

  閱讀全文 | 12-15-2018 00:45 | 43人評論

 • 自然小清新香港PW--化妝師篇

  小妹係之前分享過在一次機緣巧合之下,係十月尾影左一輯香港PW,最近收到相啦!我都好滿意! 上一次分享左選裙篇,今次我分享一下化妝師。化妝師Jessy係前幾天

  閱讀全文 | 12-02-2018 12:13 | 12人評論

 • Calligraphy寫帖無難度

  話說小妹婚期係十二月尾,依家開始要排帖啦!小妹之前都好煩惱寫帖的問題,究竟要點寫好呢? 最近見到吾少b2b分享西洋書法寫帖,小好一見就好鍾意,但小妹工作忙碌,

  閱讀全文 | 12-02-2018 11:37 | 137人評論

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0

所有留言 留言板