Misskiki
靚太CLUB會員
您認識Misskiki嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Misskiki的最新動態。
把Misskiki加為好友

 • BLOG
 • 相簿
 • 分享
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 分享

 • 分享了一篇BLOG
  有關生活易WOW的使用者操守
  administrator
  所有帳戶註冊及使用生活易WOW時,已同意遵守「有關生活易WOW的使用者操守」,而管理員亦會根據本操守管理WOW。 1. 各人擁有言論自由的權利,可隨意發表個人
  我對永隆繡莊,海鮮價,係黑店的分享留言,全部係百份之百真實。
  大家用wow 分享結婚的事係開心的,我自己被騙了是唔開心,又希望其他末來新娘子不要和我一樣
Misskiki

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=59502

已有 12028 人次訪問, 132個積分

靚太檔案

我的結婚日期 : 2014-12-19

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2014-12-20

全部 相簿

全部 BLOG

所有留言 留言板

 • candyma 2014-09-05 12:48
  Misskiki: Hello , 20/12/2014 . 想搵想要2 位化妝師幫男家嗰邊奶奶同親友早上化妝,晚上再加濃補妝,共7 位女仕加1位11歲小妹妹。收費會係?
  你好,不好意思,之前不在香港所以咁遲回覆,如7位250一位,晚上補妝會位另加100,如有興趣可電93830972
 • SylviaTsui 2014-08-25 17:39
  Misskiki: Hello , 20/12/2014 . 想搵想要2 位化妝師幫男家嗰邊奶奶同親友早上化妝,晚上再加濃補妝,共7 位女仕加1位11歲小妹妹。收費會係?
  噢.... 20/12 無期了, 這天很旺, 要介紹拍擋給你嗎? 早上$300 一位, 晚上補妝補頭$120
 • rachel831 2014-07-28 12:10
  Misskiki: Hello , Rachel , 想問問你晚宴金色的珠片裙係邊買or 租?好有氣勢
  Thx
  rent @ Moreno Bridal