BunnyQueen
靚太CLUB會員
您認識BunnyQueen嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道BunnyQueen的最新動態。
把BunnyQueen加為好友

  • 心情記錄
  • 靚太檔案
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 好矛盾,其實我一直個心水場地係club one 郵輪堤岸,因為好鍾意佢既大螢幕同場地主題,但我上網見到好多人既comment 話食物好難食,又食唔飽. 請問有無人最近有擺過可以比意見?謝謝! ( 44個 回覆)
BunnyQueen

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=62768

已有 1336 人次訪問, 307個積分

一直覺得BIG DAY 攝影係好重要, 因為無TAKE TWO, 係婚展睇左365 WORKSHOP, 見到佢影PW 相好特別, 請問有冇人用過佢做BIG DAY? 佢地SERVICE 同相係咪同佢既展覽既相咁架? THANKS THANKS!!! (回覆)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-12-16

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-12-16

小圈子

所有留言 留言板