poko_poko22
靚太CLUB會員
您認識poko_poko22嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道poko_poko22的最新動態。
把poko_poko22加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 話題
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 請問有冇wow 友知道油麻地/佐敦 有整手甲嘅店舖? 謝謝 ( 4個 回覆)
 • 時間過得好快, 倒數12日啦~ ( 回覆)
 • 請問,有冇人知,太興 係咪冇出所謂既"乳豬券"? 我見好似得 "現金美食禮券" ??? 我記得有WOW友話十月太興會攪吓優惠呢.... ( 3個 回覆)
 • 各位WOW友,有冇好介紹, 想搵 蕾絲披肩, 因手臂粗壯, 想BIG DAY 有野遮遮... ( 3個 回覆)
 • 我媽成日講 ,那些年 ,呀媽係要送紅色喼比個女 ,仲要成雙添 ,好似係咪過大禮後 ,帶d 衫去男家或新屋的 ,好意頭 其實而家仲有冇父母送喼比呀女的呢? ( 8個 回覆)

全部 話題

poko_poko22

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=69435

已有 19145 人次訪問, 294個積分

請問有冇wow 友知道油麻地/佐敦 有整手甲嘅店舖? 謝謝 (回覆)
 • 性別:
 • 生日:9月13日
 • 感情狀況:
 • 自我介紹:
  將於2015年11月22日擺酒

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2015-11-22
時間:
30/9/2014 11:30
地點:

尖沙咀婚姻註冊處
時間:
22/11/2015 20:00
地點:

尖沙咀海港城八月居

全部 相簿

全部 BLOG

所有留言 留言板

 • 婚享同學會 2014-11-12 09:33
  歡迎加入婚享同學會,請即填寫你的大喜日子並將私隱設定為公開,方便審查!
  本會將盡快確認你的加入資格!