miakaDesuz
入學申請核實中
您認識miakaDesuz嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道miakaDesuz的最新動態。
把miakaDesuz加為好友

miakaDesuz

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=87847

已有 970 人次訪問, 26個積分

所有留言 留言板

  • janleung 2017-10-08 11:31
    miakaDesuz : 你好^^我都係陽明山莊擺酒想問下你出入門係咪分別男家一間房女家一間房?有冇話可以早d check in 遲d check out?thx 同埋想問下你外影係邊到影?同埋有咩要注意 好似可以俾遲check out 我兩間房,因為前一晚一間俾姊妹、一間俾屋企人,第二朝就一間男家用一間女家用 我午宴無外影,不過啲人多數去大潭或陽明入面影,入面好似有個花園 ...
  • 婚享同學會 2015-08-24 11:46
    歡迎加入婚享同學會,請即填寫你的大喜日子並將私隱設定為公開,同時於個人資料中設定你的相片頭像,方便審查!本會將盡快確認你的加入資格!