adakan
新婚同學
您認識adakan嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道adakan的最新動態。
把adakan加為好友

 • 心情記錄
 • 相簿
 • 話題
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 其實我只想要簡單註冊儀式,有朋友,有親人見證就夠,但連自己家人都唔體諒,有必要講到我唔搵姊妹,伴娘就係寒酸,冷清?還是只係你無臉?咁都算了,原本話返鄉下同親戚食餐飯,點知搞個10幾20圍出嚟,又話要整唐餅派親戚,又整個200斤餅出嚟,加加埋埋都夠我去一轉馬爾代夫啦!仲要成日話已經好少!聽到都想反白眼! ( 36個 回覆)
adakan

http://wow.esdlife.com/space.php?uid=116484

已有 513 人次訪問, 142個積分

其實我只想要簡單註冊儀式,有朋友,有親人見證就夠,但連自己家人都唔體諒,有必要講到我唔搵姊妹,伴娘就係寒酸,冷清?還是只係你無臉?咁都算了,原本話返鄉下同親戚食餐飯,點知搞個10幾20圍出嚟,又話要整唐餅派親戚,又整個200斤餅出嚟,加加埋埋都夠我去一轉馬爾代夫啦!仲要成日話已經好少!聽到都想反白眼! (回覆)

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-10-03

全部 相簿

 • 20170323
  20170323

  2 張照片

  更新於 1月前

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0