smonkichi
靚太CLUB會員
您認識smonkichi嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道smonkichi的最新動態。
把smonkichi加為好友

  • BLOG
  • 相簿
  • ?云瑼?
  • ?啣?瑼?
smonkichi

https://wow.esdlife.com/smonkichi

已有 9803 人次訪問, 1245個積分

全部 個人動態

  • smonkichi 發表了新BLOG 8日前
    燒燒燒,連甜品都有得燒既串燒店
      作為官塘既街坊,住係同一條街,點都要去試下呢間串燒屋,支持下街坊生意嘛 睇格局,佢有別於一般既街坊鋪。門面大,地方大,尤其樓底高, 成晚

靚太檔案

我的結婚日期 : 2009-10-22

新婚檔案

我們的大喜日子 : 22/10/2009

全部 相簿

全部 BLOG