ling-ling
入學申請核實中
您認識ling-ling嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道ling-ling的最新動態。
把ling-ling加為好友

  • 心情記錄
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 唉....無人明白我心情 ( 3個 回覆)
  • 迷茫 ( 1個 回覆)
  • 距離大日子既時間越短, 心情就越忐忑......一方面好期待同另一半展開新里程, 另一方面就越來越唔捨得屋企人, 畢竟相處左咁多年, 阿媽問左一句: 會唔會唔捨得媽咪架? 我即刻好洋蔥..... ( 1個 回覆)
  • 今日13670, 係咪仲會跌架? 繼唔繼續等下呢? ( 回覆)
  • 點解D金價係咁升ga....... ( 回覆)
ling-ling

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=105882

已有 950 人次訪問, 420個積分

同心情 唉....無人明白我心情 (回覆)