WONGC92009
靚太CLUB申請核實中
您認識WONGC92009嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道WONGC92009的最新動態。
把WONGC92009加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 靚太檔案

全部 心情記錄

 • 生有生好, 唔生又有唔生好。 我自己就覺得一個家庭要有小朋友先完整, 而家有小朋友更覺, 因為做爸媽都好多野學, 我地都成長了。
  如果生一個不如生兩個, 因為一個真係好孤單。
  我自己黎自大家庭, 妹妹細我年幾, 仲有家姐細老, 由細到大都有人陪返學放學去玩, 就算留向屋企都成企人, 嘻嘻哈哈, 但真係唔特別覺幸福, 因為果時個個家庭都 2-4個, 而家見到亞囝一個咁孤單, 先發現自己細個好幸福。
  ( 回覆)
 • 其實我唔開心, 朋友同我同時有咗, 大家都唔穩定, 一齊走過一段難走既跟路, 但我中途要下車了, 理智不斷安慰我要處理善後保養, 之後再努力過。
  朋友不斷跟我報喜, 我應該為佢開心保守平安, 但我真係難過。
  雖然平時好似無事一樣堅強, 但我的心還在淌血。? ( 7個 回覆)
 • 尋日 join 咗 online workshop, 由尋日聽到今日, 好眼訓, 不過真係大開眼界。 ( 回覆)
 • 今日係一個特別既日子, 開了人生第一個屬於自己 blog ( 回覆)
WONGC92009

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=109109

已有 2258 人次訪問, 71個積分

同心情 生有生好, 唔生又有唔生好。 我自己就覺得一個家庭要有小朋友先完整, 而家有小朋友更覺, 因為做爸媽都好多野學, 我地都成長了。<br>如果生一個不如生兩個, 因為一個真係好孤單。<br>我自己黎自大家庭, 妹妹細我年幾, 仲有家姐細老, 由細到大都有人陪返學放學去玩, 就算留向屋企都成企人, 嘻嘻哈哈, 但真係唔特別覺幸福, 因為果時個個家庭都 2-4個, 而家見到亞囝一個咁孤單, 先發現自己細個好幸福。<br> (回覆)

全部 相簿

全部 BLOG