redjoan410
新婚同學
您認識redjoan410嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道redjoan410的最新動態。
把redjoan410加為好友

 • 話題
 • 新婚檔案

全部 話題

redjoan410

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=109925

已有 1241 人次訪問, 84個積分

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-12-31

小圈子

所有留言 留言板

 • 黐頭芒 2016-10-11 23:55
  redjoan410: Hi~由於之前已send左幾個msg比你, 不如我一次過係度問你會比較好, 唔使浪費太多msg, 我想以下的checklist, 謝謝~

  『萬無一失』大喜日Checklist
  Big Day Rundown
  已覆