Joy.L
靚太CLUB會員
您認識Joy.L嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Joy.L的最新動態。
把Joy.L加為好友

  • 心情記錄
  • 靚太檔案
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 今日收到一個好唔開心既消息,本來我係11月婚展book到個酒席場地,我同男友都好滿意,book 既時候仲問左佢幾時約滿,個職員仲同我講話2019年,所以我地就book左2017年10月。。。。 點知,今日突然打黎話因為合約問題佢地做到2017年3月,咁突然既消息,我真係好傷心同好嬲,佢有安排我另一場地但細好多,依家仲未知道下一步點算,咩都要揀過睇過,唉。。。頭都痛埋。希望快啲搞點佢啦⋯⋯ 有冇人同我一樣有咁黑仔既經歷可以分享下? 或者同我一樣咁黑仔收到呢個咁不幸既消息?可以一齊商討下? 希望唔會有人收到呢啲咁不幸既消息啦。。。。 ( 18個 回覆)
Joy.L

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=110553

已有 324 人次訪問, 29個積分

今日收到一個好唔開心既消息,本來我係11月婚展book到個酒席場地,我同男友都好滿意,book 既時候仲問左佢幾時約滿,個職員仲同我講話2019年,所以我地就book左2017年10月。。。。 點知,今日突然打黎話因為合約問題佢地做到2017年3月,咁突然既消息,我真係好傷心同好嬲,佢有安排我另一場地但細好多,依家仲未知道下一步點算,咩都要揀過睇過,唉。。。頭都痛埋。希望快啲搞點佢啦⋯⋯ 有冇人同我一樣有咁黑仔既經歷可以分享下? 或者同我一樣咁黑仔收到呢個咁不幸既消息?可以一齊商討下? 希望唔會有人收到呢 (回覆)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-10-10

新婚檔案

我們的大喜日子 : 10/10/2017