ChiChi1231
新婚同學
您認識ChiChi1231嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道ChiChi1231的最新動態。
把ChiChi1231加為好友

  • BLOG
  • 新婚檔案
ChiChi1231

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=114688

已有 695 人次訪問, 7個積分

新婚檔案

我們的大喜日子 : 31/12/2017

全部 BLOG

  • ️C&L️1 我們準備結婚了

    小女子Ceci我同未婚夫大人Lucas其實已經拍左拖7年啦~~~ 大家都一路有諗住結婚, 但係講下講下又過左唔知幾耐。終於,大人突然殺我一個措手不及............佢!

    閱讀全文 | 11-25-2016 02:13 | 沒有評論