Sukikikikiki
新婚同學
您認識Sukikikikiki嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Sukikikikiki的最新動態。
把Sukikikikiki加為好友

  • 心情記錄
  • BLOG
  • 相簿
  • ?啣?瑼?

全部 心情記錄

  • 距離婚期得返一個月時間都唔夠,已開始緊張到失眠,好似覺得仲有好多野未完成,工作又好忙心情好低落點萛好😔😔😔 ( 13個 回覆)
Sukikikikiki

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=124025

已有 7505 人次訪問, 175個積分

距離婚期得返一個月時間都唔夠,已開始緊張到失眠,好似覺得仲有好多野未完成,工作又好忙心情好低落點萛好??? (回覆)

新婚檔案

我們的大喜日子 : 0001-01-01

全部 相簿

全部 BLOG

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0

所有留言 留言板

  • vicole 2018-03-29 00:27
    Hello~ Could you please pm me the shop detail and how much for 新郎禮服?
    Thank you very much