Winwinky
靚太CLUB會員
您認識Winwinky嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Winwinky的最新動態。
把Winwinky加為好友

  • BLOG
  • 相簿
  • 靚太檔案
  • ?啣?瑼?
Winwinky

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=126426

已有 2044 人次訪問, 62個積分

靚太檔案

我的結婚日期 : 2018-04-28

新婚檔案

我們的大喜日子 : 28/04/2018

全部 相簿

全部 BLOG

  • 肥豬腳買鞋

    話說後日要影pre wedding所以最近響度搵緊鞋,自問自己都幾煩下,望左好耐都望唔啱 最後有日響台灣行百貨公司時見到對著到我對豬腳幼左勁修腳,又有週年慶特價

    閱讀全文 | 10-15-2017 18:29 | 7人評論