nga_chan
入學申請核實中
您認識nga_chan嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道nga_chan的最新動態。
把nga_chan加為好友

  • 心情記錄
  • BLOG
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 請問有無黎緊會係九龍海逸君綽ballroom 擺酒既姊妹group 呀, 好想同大家傾下問下意見呀~ ( 回覆)
nga_chan

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=143561

已有 440 人次訪問, 10個積分

請問有無黎緊會係九龍海逸君綽ballroom 擺酒既姊妹group 呀, 好想同大家傾下問下意見呀~ (回覆)

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2019-02-24

全部 BLOG