yasminecyu
新婚同學
您認識yasminecyu嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道yasminecyu的最新動態。
把yasminecyu加為好友

  • BLOG
  • 嚙編嚙畿嚙褕殷蕭
yasminecyu

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=175859

已有 341 人次訪問, 5個積分

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2022-12-04

全部 BLOG

  • 試奶奶衫試到一肚氣!!!!!!

    事緣琴日去左銅鑼灣同奶奶試衫, 因為怕奶奶接受唔到傳統既奶奶裙, 所以我一早就係IG搵左間係簡單款式, 整套裝款諗住會易接受D. 咁一直都同店主用whatsapp contac

    閱讀全文 | 09-26-2022 12:25 | 3人評論