jodyin
靚太CLUB會員
您認識jodyin嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道jodyin的最新動態。
把jodyin加為好友

 • BLOG
 • 分享
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 分享

 • 分享了一篇BLOG
  婚後物資出售(UPDATED)
  jodyin
  哈哈,好耐冇見啦!!! 結O左婚個幾月,發覺...原來都幾忙... 尤其星期六、日,都要O黎返各自O既父母到食飯~再O黎不同O既打掃工作~~~ 個幾月後...終於預唔順
jodyin

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=24827

已有 40279 人次訪問, 1385個積分

太太級Lu~~~~ (回覆)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2012-10-14

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2012-10-14

全部 BLOG