Merryngo
靚太CLUB會員
您認識Merryngo嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Merryngo的最新動態。
把Merryngo加為好友

  • 心情記錄
  • BLOG
  • 靚太檔案
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

Merryngo

https://wow.esdlife.com/MERRY

已有 625 人次訪問, 10個積分

同心情

靚太檔案

我的結婚日期 : 2014-03-14

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2014-03-14
時間:
14/3/2014 12PM
地點:
帝都酒店
香港沙田白鶴汀街8號
時間:
14/3/2014 12PM
地點:
帝都酒店
香港沙田白鶴汀街8號

全部 BLOG

  • 分享 What's in my carry on make up bag !

    今次想分享既係我去街會帶既化妝袋,因為平時湊住bb己經好多野要帶,例如尿片,濕紙巾,玩具等等 ,所以化妝品方面都係盡量帶輕巧同補妝要用既products ! 先黎睇下

    閱讀全文 | 08-20-2014 11:25 | 沒有評論

小圈子