wwinky
靚太CLUB會員
您認識wwinky嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道wwinky的最新動態。
把wwinky加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 分享
 • 話題
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • ( 回覆)
 • HAHA, 同胡幸兒同一地點註冊! ( 1個 回覆)
 • B li ba la... 問題真係天天都多! 本想慳錢左計又計度, 到左呢個status, 可以用錢解決到嘅問題就俾錢吧~ 屋企人嘅要求真係天天唔同天天新!? ( 5個 回覆)
 • 好驚呀, 請問鬼節係咪唔印帖架?? ( 回覆)
 • half year count down la!! ( 3個 回覆)

全部 話題

全部 分享

 • 分享了一個話題
  全新淘寶高踭鞋 $38
  wwinky
  小圈子: 婚後賣物會 2.0 (新婚圈子)
  全新淘寶晚裝鞋(千頌伊款) 淘左對鞋唔啱著,完全未著過! 37 / 235 碼 (我一向著開37號,有時可以著到36。 但呢對著左落去好頂, 建議著35-36的朋友著) 原
  全新未著過架!買左返來唔啱著,求轉售!
 • 分享了一篇BLOG
  151107草地婚禮 - 場地篇
  wwinky
  首篇blog, 請多多指教~ 5月峇里之旅既最後一晚,原來男友襯之前去韓國出Trip時,買定都教授求婚戒子,係Villa 到向我求婚!! 回味中 !! 回港後,請示了雙方家
 • 分享了一個網址
  爬台灣wedding 網發現了很齊全的 Wedding Song 介紹! 總會搵到幾首啱心水!!
wwinky

https://wow.esdlife.com/wwinky

已有 69682 人次訪問, 367個積分

同心情
 • 感情狀況:
 • 尋找對象:
 • 自我介紹:
  寫下籌備婚禮的點點滴滴,Share 一下我所知的......

靚太檔案

我的結婚日期 : 2015-11-07

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2015-11-07
時間:
7/11/2015 12:00
地點:

雙魚河鄉村會所
時間:
7/11/2015 12:00
地點:

雙魚河鄉村會所

全部 相簿

全部 BLOG