Jiroko
靚太CLUB會員
您認識Jiroko嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道Jiroko的最新動態。
把Jiroko加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 話題
 • 靚太檔案
 • 我們的第一次
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 仲有10日啦~~~有d 興奮又有d 緊張添??呢排收到朋友既結婚禮物,真係好有心思,好想多謝佢地呀? ( 1個 回覆)
 • 仲有 個月。。。。好忙呀? ( 3個 回覆)
 • 想問下大家既開門利是預幾多$$呢? ( 9個 回覆)
 • ( 回覆)
Jiroko

https://wow.esdlife.com/EricaLSY

已有 6205 人次訪問, 87個積分

同心情 仲有10日啦~~~有d 興奮又有d 緊張添??呢排收到朋友既結婚禮物,真係好有心思,好想多謝佢地呀? (回覆)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2016-11-18

我們的第一次

Jiroko 並未加入任何第一次

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2016-11-18

全部 相簿

全部 BLOG