weib
靚太CLUB會員
您認識weib嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道weib的最新動態。
把weib加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 靚太檔案
 • 婚界新聞速遞
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 有咩大家PM 我啦!! ( 回覆)
weib

https://wow.esdlife.com/cindychanweib

已有 3201 人次訪問, 50個積分

同心情 有咩大家PM 我啦!! (回覆)
 • 感情狀況:
 • 自我介紹:
  大家有咩PM 我啦

靚太檔案

我的結婚日期 : 2016-11-11

婚界新聞速遞

最新情報 全部
新品櫥窗 全部

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2016-11-11

全部 相簿

全部 BLOG

 • 婚宴 場地

  Once 定左BIG DAY之后 最頭痕就係要搵場地同親友食餐飯 經過極力游說下  長老們終於compromise 比我地用buffet 型式 雖然只請至親 但都差不多

  閱讀全文 | 01-25-2016 15:37 | 4人評論

 • 終於決定左BIG DAY 個日期喇 暫定 2016.5.18 由距離BIG DAY仲有4個月時間 但其實我同未婚 夫 A少都係 3個星期前 先決定結婚 結得咁趕係因為除

  閱讀全文 | 01-25-2016 14:49 | 6人評論