nicoleyu
靚太CLUB會員
您認識nicoleyu嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道nicoleyu的最新動態。
把nicoleyu加為好友

  • 心情記錄
  • BLOG
  • 相簿
  • 話題
  • 靚太檔案
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 男朋友想搵Bentley 做花車,小秘書要開始搵資料格價睇comment 見到都有人介紹過,不過網主完婚一段日子,問唔到店名。。 https://wow.esdlife.com/space.php?uid=87284&do=blog&id=308620 網上搵到間價錢幾吸引,叫長xx久1xx9,暫時未搵到太多評語,想請問有無同學仔知道呢間公司係咪黑店呢? 謝謝?? ( 4個 回覆)
nicoleyu

https://wow.esdlife.com/ccywy

已有 9516 人次訪問, 360個積分

同心情

靚太檔案

我的結婚日期 : 2019-05-18

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2019-05-18

全部 相簿

全部 BLOG

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0
生活圈子 wow筍料情報站