TRAZZY
靚太CLUB會員
您認識TRAZZY嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道TRAZZY的最新動態。
把TRAZZY加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 想問問邊度有得買 媽媽奶奶晚裝/旗袍?
  不是租的哦謝謝 ( 4個 回覆)
 • 同完陽光玩遊戲曬到有背心印, 有咩方法加快美白, 平均返肩,膊,背膚色? ( 4個 回覆)
 • 我地big day會o係大埔海濱草地搞cocktail party ,
  b2b們~~有無咩茶點/到會(熟食類) 值得推介既?thanks!! ( 10個 回覆)
TRAZZY

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=98859

已有 4736 人次訪問, 166個積分

同心情 想問問邊度有得買 媽媽奶奶晚裝/旗袍? <br>不是租的哦謝謝 (回覆)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-12-03

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-12-3

全部 相簿

全部 BLOG