zoie129
入學申請核實中
您認識zoie129嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道zoie129的最新動態。
把zoie129加為好友

  • 心情記錄
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 重有半年時間就到big day,但好似重有好多野都未整咁,各位有冇好既進場歌好介紹呢?因為我想揀廣東歌但又冇咩心水🙈🙈 ( 回覆)
zoie129

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=99412

已有 560 人次訪問, 73個積分

重有半年時間就到big day,但好似重有好多野都未整咁,各位有冇好既進場歌好介紹呢?因為我想揀廣東歌但又冇咩心水?? (回覆)

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-10-01

小圈子