ZaZa滾
靚太CLUB會員
您認識ZaZa滾嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道ZaZa滾的最新動態。
把ZaZa滾加為好友

 • 心情記錄
 • 分享
 • 話題
 • 靚太檔案
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

 • 今個星期五六日既婚展會有東海堂餅卡賣呀,錯過左今次就要等好耐先會有, 想買東海堂餅卡既同學仔要把握機會啦 ( 8個 回覆)
 • ZaZa 終於畢業了, 可以學下人地寫vendor review 啦, 不過寫vendor review 之前先去日本享受一下婚後第一次旅行先。 ( 32個 回覆)
 • 黎緊呢幾日香港有間shop 有韓國婚鞋sample sales,婚鞋仲要係made in korea 架,詳情已經share 左去https://www.facebook.com/zaza.n.woody/ ( 6個 回覆)
 • 尋日交左擬結婚登記通知書,感覺殺到埋身了?? ( 5個 回覆)
 • 【並非針對任何人】係過往我分享過好多由我一手一腳製作既rate card summary俾大家,尤其以婚紗店rate card 反應最好, 而我share俾大家既rate card summary系列係特登落左password protect,落password 目的好明顯就係唔想任何人胡亂修改,雖然我知道坊間有千千萬萬種方法解鎖,但你解到鎖係你叻, 解左鎖再share 出去係對原創者十分唔尊重,可能大家會覺得我小氣, share 得出黎就預左俾人任用,但如果我連呢個小小願望都唔可以要求,咁我真係諗唔到點解我仲要繼續咁努力分享,我坐享其成就可以了。 ( 49個 回覆)

全部 分享

 • 分享了一篇BLOG
  {subject}
  {username}
  {message}
 • 分享了一篇BLOG
  {subject}
  {username}
  {message}
  M.YKapitel 59~一見傾心のThe one•韓國手造婚紗 (附過百婚紗店Rate card)
ZaZa滾

https://wow.esdlife.com/ZaZanWoody

已有 922857 人次訪問, 1976個積分

已有 4 篇婚享同學會貼堂好Blog

今個星期五六日既婚展會有東海堂餅卡賣呀,錯過左今次就要等好耐先會有, 想買東海堂餅卡既同學仔要把握機會啦 (回覆)
 • 感情狀況:
 • 尋找對象:
 • 自我介紹:
  我與Woody 先生, Woody 先生與我 Please follow my page: ZaZa & Woody先生のWedding Journey (https://www.facebook.com/zaza.n.woody/)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-09-30

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0