PamPamCheung
新婚同學
您認識PamPamCheung嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道PamPamCheung的最新動態。
把PamPamCheung加為好友

 • 心情記錄
 • BLOG
 • 相簿
 • 分享
 • 話題
 • 新婚檔案

全部 心情記錄

全部 話題

全部 分享

PamPamCheung

https://wow.esdlife.com/pampam20140309

已有 13723 人次訪問, 207個積分

同心情
 • 感情狀況:
 • 尋找對象:
 • 自我介紹:
  我是2014年3月9日的B2B,各位多多指教!!

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2014-03-09
時間:
9/3/2014 12:30pm
地點:

馬灣
時間:
9/3/2014 12:30pm
地點:

馬灣

全部 相簿

全部 BLOG

所有留言 留言板

 • PamPamCheung 2013-08-01 16:22
  Thx! 手術仍在進行中,需時4個鐘,約傍晚6點完成,期望一切順利!
 • ycps_hk 2013-08-01 13:59
  你媽媽手術ok嗎? You take care too
 • anniekofun 2013-07-05 11:33
  點樣加入好友呀 Baby?
 • PamPamCheung 2013-07-05 11:17
  YEAH!!
 • 臭B 2013-07-05 11:14
  Thanks for your request 加油加油~! 為我地既3月9日加油